radon


Radonmätning 2016


Nu har vi fått resultatet från radonmätningen.


Alla lägenheter utom en har väldigt låga värden. Ca. 90% ligger mellan 10-40Bq/m3

Resterande ligger mellan 40-110Bq.


Den lägenheten som sticker ut ligger på 390Bq (gränsvärdet är 200Bq)

Bostadsrättsinnehavaren har fått information om detta.

Vi har varit i kontakt med Landauer Nordic som analyserar resultatet och kommer mäta

om den lägenheten till hösten för att säkerställa att det inte var något fel på mätarna.Styrelsen
Brf Österbäcken © 2013   Kontakta webbadministratören